hero image

Bij detachering gaat een door ons geworven kandidaat gedurende een afgesproken periode bij u aan het werk.

Wij zoeken een professional voor u, maar u kunt of wil die persoon (nog) niet op uw eigen loonlijst plaatsen. Misschien weerhoudt de Wet Werk en Zekerheid u ervan om een tijdelijk contract aan te gaan. Wat nu?

Wij kunnen uw toekomstige collega aan u detacheren. Bij detachering gaat een door ons geworven kandidaat gedurende een afgesproken periode bij u aan het werk.

Onze arbeidskrachten

 • Alle arbeidskrachten zijn minimaal MBO opgeleid door opleiding en/of werkervaring;
 • Van onze arbeidskrachten zijn referenten benaderd;
 • Onze arbeidskrachten zijn enthousiast en gemotiveerd;
 • Onze arbeidskrachten zijn inzetbaar voor langere periodes;
 • Onze arbeidskrachten genieten dezelfde arbeidsvoorwaarden conform de CAO die gehanteerd wordt.

Onze detachering

 • De duur van de detachering is gelijk aan de duur van uw opdracht;
 • ExcellentSearch vraagt naar het arbeidsverleden van de arbeidskrachten om na te gaan wat hun rechten zijn;
 • De detachering eindigt van rechtswege bij het bereiken van de einddatum van de detacheringsperiode;
 • Indien de detacheringsperiode langer is dan drie maanden, kan een proeftijd worden afgesproken;
 • Detachering kan plaatsvinden voor een vast of variabel aantal uren per periode;
 • Detachering kan door de kandidaat tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van de termijnen genoemd in de CAO NBBU;
 • De opzegtermijn voor het tussentijds beëindigen van de detachering is voor zowel de opdrachtgever als ExcellentSearch altijd één maand;
 • Detachering geschiedt conform het fasensysteem van de CAO NBBU. Vanaf fase 2 bouwt de kandidaat pensioen op bij STiPP, de pensioenverzekeraar van het uitzendwezen;
 • De kandidaat volgt de arbeids- en rusttijden conform de gehanteerde CAO;
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden worden door de inlener bepaald;
 • Wilt u de kandidaat nog voor het einde van het contract in dienst nemen? Dan hanteren wij hiervoor een werving- en selectie fee.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK