hero image

U heeft een geschikte kandidaat gevonden, maar wil of kan deze (nog) niet op uw eigen loonlijst plaatsen. Of de Wet Werk en Zekerheid belet u om een tijdelijk contract aan te gaan. Wat nu?

Payrolling is identiek aan detachering, met het verschil dat u zelf een geschikte kandidaat beschikbaar heeft voor het werk. De kandidaat treedt bij ExcellentSearch in dienst en vervult bij u de werkzaamheden. Wij dragen vanaf dan het werkgeverschap van de aangedragen collega. En omdat we vallen onder de CAO NBBU, hebben wij vele mogelijkheden voor het aangaan van tijdelijke contracten. Bij onze payroll service is het volgende van belang:

  • Communiceer duidelijk met de kandidaat, dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door middel van payrolling;
  • Als opdrachtgever komt u de arbeidsvoorwaarden overeen met de kandidaat, conform uw CAO. Hierbij is enige variatie mogelijk;
  • ExcellentSearch vraagt naar het arbeidsverleden van de arbeidskrachten om na te gaan wat hun rechten zijn;
  • Payrolling kan per direct of zelfs met terugwerkende kracht geregeld worden;
  • Wilt u de kandidaat nog voor het einde van het contract in dienst nemen? Bij ons is dit geen probleem en absoluut zonder kosten.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK