hero image

Zorginstellingen kunnen in ieder geval tot en met komende dinsdag zorgbonussen van 1000 euro aanvragen voor medewerkers die zich hard hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer na een verzoek van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Femke van Kooten-Arissen.

Aanleiding is een motie die ze heeft ingediend over een verlenging, maar daar kan pas dinsdag hoofdelijk over worden gestemd. Bij een eerdere stemming staakten de stemmen. Omdat precies hetzelfde aantal Kamerleden voor als tegen stemde, kon de uitslag niet worden vastgesteld.

Van Kooten wil dat de instellingen sowieso tot eind november de tijd krijgen. Volgens haar is er nog veel onduidelijkheid in de sector over wie de bonus wel of niet krijgt. Vooral voor zzp’ers, freelancers of zorgverleners die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) zorg verlenen is het niet helder welke instelling de zorgbonus aanvraagt, zegt ze. ‘Daarom moeten ze langer de tijd krijgen om dit uit te zoeken.’

Tot vorige week hadden ongeveer 7800 zorgaanbieders een bonus aangevraagd voor meer dan 788.000 medewerkers. Onder hen zijn ook zzp’ers, uitzendkrachten en schoonmakers.

Aanvankelijk konden de bonussen tot eind oktober worden aangevraagd en dat was al een week verlengd tot 6 november.

Lees het hele artikel hier!

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK