hero image

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Zoals verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) en verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen. Maar ook schoonmakers in de zorg. Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u de bonus van uw werkgever of opdrachtgever (de zorgaanbieder). Dit geldt ook voor zzp'ers en uitzendkrachten in de zorg.

Waardering voor medewerkers in de zorg

Medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, leverden een bijzondere prestatie tijdens de coronacrisis. Het kabinet wil hiervoor waardering uitspreken in de vorm van een bonus.

Hoogte bonus

Als u als zorgprofessional, zoals medewerker in loondienst, uitzendkracht of zzp’er, in aanmerking komt voor de bonus ontvangt u € 1000 netto. De bonus is belastingvrij en telt niet mee voor toeslagen die u ontvangt.

Voorwaarden voor bonus

De bonusregeling is voor: zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Of beide. U heeft bijvoorbeeld extra uren gewerkt, collega’s vervangen of taken uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.

U werkte tussen 1 maart en 1 september 2020 op basis van een (arbeids)overeenkomst, bijvoorbeeldals werknemer, zzp’er of uitzendkracht.

U verdient niet meer dan 2 keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Voor zzp’ers en uitzendkrachten zijn maximale uurtarieven bepaald zodat beoordeeld kan worden of u meer dan 2 keer modaal verdient.

Alle voorwaarden en informatie leest u in de Handreiking Zorgbonus COVID-19

Beroepen en functies die in aanmerking komen

De bonus is voor de zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast het gewone dagelijkse werk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die in aanmerking komen.  Staat uw functie niet op de lijst, maar ziet u wel beroepen, functies of functiegroepen die op uw functie lijken? Dan bepaalt uw werkgever of opdrachtgever (als zorgaanbieder) of u de bonus toch krijgt. 

Medewerkers die niet in aanmerking komen

Vooropgesteld moet worden dat alle zorgprofessionals in Nederland belangrijk werk doen. De subsidie is nu specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast de gewoonlijke dagelijkse prestaties. De verwachting is dat niet alle zorgprofessionals deze uitzonderlijke prestaties hebben geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. Voor sommige zorgprofessionals is het werk grotendeels stil te komen liggen. Ook zijn er zorgprofessionals, waarvan weliswaar het werk niet is stil komen te liggen, maar die hun werk in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren, waardoor zij geen aanvullende risico’s hebben gelopen en ook geen uitzonderlijke prestaties hebben hoeven leveren. Bij die laatste groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis werkzaamheden konden verrichten en daarbij bijvoorbeeld middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is deze bonus niet bedoeld.
Verder is een criterium uit de subsidie dat de zorgaanbieder op grond van de subsidie geen bonus mag uitkeren aan de zorgprofessional als deze meer dan 2 keer modaal verdient.

Tot slot komen alleen zorgprofessionals in aanmerking die als werknemer of als derde (bijvoorbeeld een zzp’er en uitzendkracht) werkzaamheden hebben verricht bij een zorgaanbieder. De bonus op grond van de subsidieregeling is dus niet beschikbaar voor degenen die zelfstandig als zorgprofessional werken en geen zorgaanbieder zijn in de zin van de subsidieregeling.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die niet in aanmerking komen voor de bonus.

In dit overzicht  zijn de beroepen/functie(s)(groepen) meegenomen die naar verwachting niet voldoen aan de bovengenoemde punten. Hierbij zijn een aantal overwegingen in aanmerking genomen:

  • bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) hebben niet met COVID-19 patiënten of cliënten gewerkt en hebben hun reguliere werkzaamheden kunnen voortzetten (hetzij op een andere wijze);
  • bepaalde beroepen/functie(s)(groepen), hebben minder of geen werkzaamheden verricht ten gevolge van COVID-19;
  • bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) verdienen meer dan 2 keer modaal;
  • bij bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) gaat het met name om de zelfstandig werkende zorgprofessionals die niet in dienst zijn bij een zorgaanbieder, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut (dit kan anders zijn als zij voor een zorgaanbieder werken).

Afweging om voor sommige professionals toch bonus aan te vragen

Sommige zorgprofessionals uit 1 van de  beroepen/functie(s)(groepen) voldoen wel aan de afbakeningscriteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19-patiënten. Dat is wat bedoeld wordt met ‘nee, tenzij’. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder.

U ontvangt bonus via uw zorgaanbieder

Komt u in aanmerking komt voor de bonus? Dan vragen zorgaanbieders (werkgevers en opdrachtgevers in de zorg) via een loket subsidie voor de bonus voor u aan. Dit loket sluit op 6 november 23.59 uur. Zodra de zorgaanbieder de subsidie voor de bonus heeft ontvangen, maakt de zorgaanbieder de bonus aan u over. Vraag bij uw werkgever naar wanneer u de bonus kunt verwachten. 

Het hele artikel lees je hier!

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK